Eğitim Sözleşmesi

EĞİTİM SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR:

 

Bu sözleşme Akpınar Mh. 1.Hür Sk.No.7 Osmangazi / Bursa adresinde faaliyet gösteren Yüksel Gelişim Özel Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri Ltd. Şti. ile eğitim hizmeti alan kişi arasındadır.

 

TANIMLAR:

 

Yüksel Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri: Bundan sonra kuruluş olarak adlandırılacaktır.

Hizmet Talebinde Bulunan: Sözleşmeyi imzalayan kişi veli olarak adlandırılacaktır.

 

 1. Sözleşme süresi 2021 – 2022 eğitim öğretim dönemi YAZ OKULU olup, fesih için sözleşmeyi imzalayan kişinin velisi bulunduğu öğrencinin sonraki ay da eğitimlere devam etmeyeceğini yeni aydan en geç 15 (on beş) gün önce kuruluşa sözleşme feshi için hazırlanan matbu evrakı eksiksiz doldurup, imzalaması sureti ile iptal edilir. Eğitimin sona erdiği dönemin ücreti tam alınır.

 

 1. Eğitim dönemleri: 1.Dönem:18-29 Temmuz 2022, 2.Dönem: 01-12 Ağustos 2022, 3.Dönem: 15-26 Ağustos 2022’dir.

 

 1. Kuruluş, öğrencinin dâhil olduğu eğitim programındaki derslere ait konulardan geri kaldığını düşünerek öğrencileri ücretsiz ek derslere, özel eğitimlere çağırabilir. Bu tamamen kuruluşun ve branş öğretmeninin tasarrufundadır.

 

 1. 2021 – 2022 öğretim yılı YAZ OKULU dönemlik eğitim ücretleri tablosu;

Branş

 

İngilizce

 

950 TL + KDV /dönem

 

 

 

Satranç

750 TL + KDV /dönem

 

 

 1. Kardeş öğrenciler için toplam eğitim ücreti üzerinden tek kardeş için %5 indirim uygulanır.

 

 1. Eğitimler için yıllık yapılacak peşin ödemelerde indirim oranı yıllık toplam ücretin %5’i kadardır.

 

 1. Eğitim ücreti kayıt esnasında içinde peşin olarak alınır.

 

 1. Dönem içerisinde; herhangi bir sebeple öğrencinin derslere gelmemesi halinde ücrette indirim uygulanmaz. Telafi dersi öğretmenin gerek duyduğu durumlarda uygulanır.

 

 1. Uzun süreli olarak öğrencinin kuruluşa gelmeyeceğinin 15 gün önce bildirilmesi halinde ücret ve öğrenci kaydı dondurulur. Öğrencinin dönüşünde içeride kalan ücret, ödenecek tutardan düşülür.

 

 1. Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Bursa Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmiştir.

 

 1. İşbu sözleşme iki nüsha ve 11 maddeden ibaret olarak taraflarca ……/……../20……. tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

YÜKSEL GELİŞİM ÖZEL EĞİTİM VE YAYINCILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

VELİ

 

 

ÇAĞLA ÖZBOSTANLAR (Kurucu Temsilcisi)

 

 

Adı Soyadı:

 

 

Akpınar Mh. 1.Hür Sk. No. 7 Osmangazi-BURSA

T.C. Kimlik No:

 

 

İmza

 

 

İmza: