Yüksel Eğitim Kurumları

Okulumuz Temiz

Yüksel İngilizce Eğitim Merkezi olarak çocuklarımızın yaşam alanlarının kalitesini artırmak için sürdürülebilir hijyenik alanlar oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu süreçte alınan tedbirler ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık bakanlığının talimatlarıyla ‘’Okulum Temiz Projesi’’ kapsamında kurumumuzda düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra yaşam alanlarının mikrobiyolojik risk değerlendirme çalışmalarına da başlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda okulumuzun tüm alanları uygun yöntemler ile dezenfekte edilerek uygulama öncesi ve sonrası mikrobiyolojik analizler ile kontrol edilmektedir. Analizler sonunda elde edilen veriler doğrultusunda yaşam alanlarının hijyenik hale getirilmesi için gerekli tedbirler alınmakta ve devamlılığı sağlanmaktadır.

ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL EYLEM PLANI

 • Covid-19’dan sorumlu kurum kriz yönetim ekibi ile iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmuştur.
 • Kurum bünyesinde bulunan ofisler ve buradaki hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘’COVİD-19 Kapsamında Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler’’e uyulacaktır.
 • Kurum girişine ve kurum içinde uygun yerlere (tuvaletler, büroların girişleri, asansör, koridorlar vb.) kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve alınan önlemlerle ilgili uygulamalarla ilgili bilgilendirme afişleri ve ikaz levhaları asılmıştır.
 • Kurumda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun, el dezenfektanı, %70 alkol içeren kolonya ve alkol bazlı el antiseptikler bulundurulmaktadır. Kullanılmış maskeler atık kutuları temin edilmiştir.
 • Sosyal mesafenin her alanda sağlanabilmesi için odalara girişlerde kişi sınırlaması getirilmiştir.
 • Öğretmenler ve diğer çalışanların Covid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi kurum İSG ekibi tarafından eğitim öğretim yılı başında yapılmıştır.
 • Eğitim başlangıcında alınan önlemler doğrultusunda yapılacaklar velilere iletişim kanallarıyla iletilmiştir.
 • Sınıflarda ve bürolarda sosyal mesafe kuralına göre masaların arasında en az 1 metre olacak şekilde gerekli düzenleme yapılmıştır. Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı değildir ve çapraz oturma düzeni sağlanmıştır. Ders anında maske takılması zorunludur.
 • Öğrencilerin toplu şekilde bir arada bulunmamaları için ders araları kısaltılmıştır.
 • Kurumdaki derslerin başlamasıyla birlikte velilerimize Bilgilendirme Formu ve Taahhütname verilip imzalatılmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının duyuruları ve talimatları doğrultusunda kurumumuza hem yüz yüze hem de online eğitime uygun senaryoları ile eğitim ve öğretim dönemine hazırlıklıdır.
 • Ortak ders alanları kullanıma kapatılmıştır ve ortak kullanım malzemeleri yerine öğrencilerin kendi kişisel malzemelerini getirmeleri konusunda öğrenci ve veliler bilgilendirilmiştir.
 • Kurumdaki toplantılar her bölüm ayrı yapılacak şekilde düzenlenmektedir. Böylece mümkün olduğu kadar az kişiyle yapılmış olan toplantılarla temastan kaçınılmış olunacaktır.
 • Okulumuzda tüm çalışanların Covid-19 taraması yetkili kişilerce yapılmıştır.
 • Çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin temassız ateş ölçerle ölçümleri yapılmaktadır. Öğrencilerin ve ziyaretçilerin ateş ölçümleri kayıt altına alınmaktadır.
 • Ateşi 37.5 ve üzeri olan kişiler izole edilerek idareye ve öğrenci ise bu kişi velisine bilgi verilecektir. Bu süreçle sorumlu okul yetkilimiz Şebnem Pamukçu ilgilenecektir.
 • Hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip edilmektedir. Devamsızlıklar arasındaki artışlar İl/İlçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerine bildirilecektir.
 • Hassas risk gruplarında yer alan çalışanların mümkünse evden çalışmaları sağlanacaktır.
 • Kuruma giriş ve çıkışlar bir plan dahilinde yapılmaktadır. Girişlerde ve çıkışlarda öğrenci yoğunluğunu azaltmak amacıyla anasınıfı ve 1. sınıflar binanın yan tarafındaki kapıyı kullanmaktadır. 2. Sınıf ve üstü öğrenciler ana giriş kapısından alınarak tüm öğrencilerin ateş kontrolü yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. El hijyenlerinin sağlanmalarının ardından sınıflara alınmaktadırlar.
 • Zorunlu olmadıkça kuruma ziyaretçi kabul edilmemektedir. Yapılacak olan ziyaretler randevuya tabi tutulmaktadır.
 • Bekleme alanında oturma düzeni uygun şekilde ayarlanmıştır. Ortak temasta bulunması ihtimali olan tüm materyaller kaldırılmıştır.
 • Covid-19 bulaşma riskini artıracağı için salgın döneminde toplu yapılabilecek etkinlikler engellenmiştir.
 • Derslerin olduğu gün ve saatlerde personel ve öğrenciler dışında herhangi başka kimsenin kurumda bulunması yasaklanmıştır.
 • Reviri kullanabilecek kişi sayısı belirlenmiş olup KKD kullanımı ve atık yönetimi ilgili gerekli uyarı levhaları revire asılmıştır.
 • Covid-19 önlemleri doğrultusunda kantin bölümü kullanıma kapatılmıştır.
 • Kurumun belirli yerlerine atık kumbaraları yerleştirilmiştir.
 • Depo olarak kullanılan bölgeler ve Covid-19 nedeniyle kullanıma kapatılan bölgelere gerekli uyarı levhaları yerleştirilmiştir.
 • Kurum genelinde dezenfekte çalışmaları belirli periyodlar halinde yapılmaktadır.

Öğretmenlerin Sorumluluğundaki Çalışmalar

 • Öğretmenlerin kendilerinde veya öğrencilerinde herhangi bir semptom hissetmesi halinde kurum idaresine haber vermesi gerekmektedir.
 • Öğretmenler odasının kullanımı konusundaki sınırlamaları uyulmaktadır.
 • Derste ve teneffüste maske takmak hem öğrenci hem öğretmen için zorunludur.
 • Kurum derslerinin başlangıcında öğrenciler geldiklerinde öğretmenler tarafından Covid-19’un bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
 • Öğrenciler kuruma geldiklerinde el hijyenleri için lavabolara yönlendirilmektedirler. Özellikle anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerinin el hijyeni sağlanması konusunda öğretmenler kendilerine yardımcı olmaktadırlar.
 • Öğretmenler derslerde ve teneffüslerde öğrencileriyle yakın temasta bulunmayacak ve yakın temasta olan öğrencileri uyaracaklardır.
 • Damlacık oluşması nedeniyle sınıf içerisinde yüksek sesle yapılabilecek aktiviteler engellenmiştir.
 • Öğrencilerin her defasında aynı sıraları kullanmaları sağlanmıştır. Bunun için sıralarına isimlikler yapıştırılmıştır.
 • Her sınıf için belirlenen teneffüs zamanlarında her öğretmen kendi sınıfını kontrol için öğrencilerinin yanından ayrılmamaktadır.

Güvenlik ve Danışma Bölümlerindeki Çalışmalar

 • Güvenlik ve danışma personellerinin kendilerinde ya da kuruma gelen kişilerde herhangi bir semptom görülmesi halinde kurum idaresine haber vermesi gerekmektedir.
 • Kuruma giriş ve çıkışlarda kişilerin sosyal mesafeyi korumaları amacıyla kontroller sağlanmaktadır.
 • Kuruma gelen ziyaretçilerin ateş ölçümlerini yaparak kayıt altına alınması sağlanmıştır.
 • Kuruma giren ziyaretçilerin kullandıkları kartlar kullanım öncesi sonrası dezenfekte edilmektedir.

Yardımcı Personelin Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılmasına Yönelik Çalışmaları ve Sorumlulukları

 • Kendilerinde herhangi bir semptom hissetmeleri durumunda kurum idaresine bildirmeleri gerekmektedir.
 • Her gün tüm personelin ateş ölçümü yapılmaktadır.
 • Eğitim öncesinde kurum binasının genel temizliği su, sabun ve gerekli temizlik malzemeleriyle yapılmıştır.
 • Kurum içerisindeki iş kıyafetleri temiz olarak kullanılmakta ve muhafaza edilmektedir. Gerektiğinde kullanılmak üzere yedek kıyafetler bulundurulmaktadır.
 • Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmaktadır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atarak ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamaktadır.
 • Yüzeyler sabun ve su kullanılarak temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir. Ardından tüm alanların havalandırması yapılmaktadır.
 • Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sıklıkla dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefonlar, masalar, musluk be batarya başlıkları vb.) temizliğine dikkat edilmektedir. Bu amaçla su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/1000 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım çay bardağı) çamaşır suyu (sodyum hipoklorit cas no : 768152-9) kullanmaktadır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmaktadır.
 • Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslerde etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılmaktadır.
 • Temizlik bezleri kullanım alanlarına göre ayrılmakta ve her temizlik sonrasında en az 60 derecede yıkanmaktadır.
 • Her katın ve bölümün paspasları ayrı olacak ve sık yıkanması sağlanmaktadır.
 • Öğrencilerin kurumda bulunmadığı zamanlarda genel temizlik yapılarak masalar, sandalyeler, askılıklar, merdiven ve korkulukların temizliği yapılmaktadır.
 • Öğrencilerin kullanımındaki tüm alanların ders öncesi ve sonrası temizliği ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler dersliklere alınmadan öncesinde ortam havalandırması yapılacaktır.
 • Öğrencilerin kurumda bulunmadığı zamanlarda genel temizlik yapılarak masalar, sandalyeler, askılıklar, merdiven ve korkulukların temizliği yapılmaktadır.
 • Teneffüs esnasında dersliklerdeki çöpler ve yerler ile koridorlar kontrol edilmektedir. Gerekli temizlik gerçekleştirilmektedir.
 • Odaların ve sınıfların merkezi havalandırma sistemleri kullanıma kapalı olduğu için bu alanların kapı pencereleri açılarak havalandırmaları yapılmaktadır.
 • Tuvaletler öğrenciler derse girmeden öncesinde ve her tuvalet kullanımı sonrasında temizlenmekte, çöp poşetleri değiştirilmekte, aynalar ve diğer yüzeyler silinmekte, sıvı sabun ve peçeteler kontrol edilmekte ve tuvalet dezenfekte edilmektedir.
 • Revirin temizliği düzenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Her kullanım öncesi ve sonrası olmak kaydıyla atık kumbarasının temizliği, ortamın temizliği ve dezenfekte işleminin ardından havalandırılması sağlanacaktır.
 • Atık kumbaralarının boşaltılması ve temizliği düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Teknik Hizmetler ve Tedarikçilerle İlgili Düzenlemeler

 • Kurumdaki tüm tesisat, donanım, makine ve ekipmanların bakım ve temizlik işlemleri periyodik olarak ve ihtiyaç duyulan durumlarda gerçekleştirilmektedir.
 • Kurumumuza teknik hizmet sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara alınan önlemler doğrultusunda bilgilendirme yapılmıştır.
 • Kurum için tedarikte bulunan ve anlaşmalı olan kuruluşlara önlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar doğrultusunda bilgilendirme yapılmıştır.
 • Dışarıdan alınan teknik hizmetler veya tedarik edilen ürünler olduğu takdirde gerekli önlemler doğrultusunda temizlik işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda sterilizasyon için özel olarak tasarlanmış bir dolapta tüm belge ve malzemeler muhafaza edilmektedir. İlgili malzemelerin hijyeni sağlandıktan sonra gerekli kişi ve yerlere teslim edilmektedir.

Velilerimiz İçin Gerçekleştirilen Uygulamalar ve Onlardan Beklentiler

 • Kurum içerisinde derslerin olduğu günler ve saatler içerisinde velilerimiz kuruma alınmamaktadır.
 • Kayıtlarla ilgili görüşmek isteyen veli ve diğer misafirlerin ziyaretleri randevu sistemiyle gerçekleştirilmektedir.
 • Eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte, özel olarak hazırlanmış ‘’Bilgilendirme Formu ve Taahhütname’’ velilerimize imzalatılacaktır.
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan öğrencilerimizin okula bilgi verilerek gönderilmemesi gerekir ve doktor muayenesi önerilir.
 • Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi Covıd-19 belirtileri olan ya da Covıd-19 tanısı konan, temaslı olan kişi bulunması durumunda kuruma acil olarak bilgi verilmesi ve öğrencinin kuruma gönderilmemesi gerekmektedir.
 • Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uymalı ve maske takmalıdır.
 • Mümkünse, her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması gerekmektedir. Büyükanne, büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya kronik rahatsızlığı olan kişiler öğrencileri bırakıp almalıdır.